Agenda en uitgaanstips

Evenementen in Nederland

 

-------

 

Feest- en gedenkdagen in Italië

 

25 april

Festa della Liberazione

 

1 mei

Festa del Lavoro

 

2 juni

Festa della Repubblica

 

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 5
Deze week 296
Deze maand 2433
Sinds 10-2008 3599221

Citaten - CitazioniInspirerende, wijze en soms grappige citaten

 

 

Uit de Bijbel

 

Want uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je wederkeren
Polvere sei e polvere diventerai
Genesis 3:19

 


Laten we eten en drinken, want morgen zijn we dood
Mangiamo e beviamo, domani saremo morti
Jesaja 22:13

 

 

Uit de filosofie

 

In tijden van oorlog zwijgen de wetten.
Le leggi tacciono in tempo di guerra.
Cicero (106-43 BC)

 

De mens is de mens een wolf.
L'uomo è lupo dell'uomo.
Thomas Hobbes (1588-1679)

 

Ik denk, dus ik ben.
Penso, dunque sono.
René Descartes (1596-1650)

 

Wijsheid begint bij twijfel.
Il dubbio è l' inizio della sapienza.
René Descartes (1596-1650)

 

De mens wordt vrij geboren, maar overal is hij geketend.
L'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene.
Jean-Jacques Rousseau  (1712-1778)

 

Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me.
Immanuel Kant (1724-1804)

 

Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 

Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
I fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 

Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

 

De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.
I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

 

De mens is veroordeeld tot vrijheid.
L'uomo è condannato ad essere libero.
Jean Paul Sartre (1905-1980)

 

Het leven is op zich zinloos. Je moet er zelf zin aan geven.
La vita non ha senso a priori. Sta a voi darle un senso.
Jean Paul Sartre (1905-1980)

 

De hel, dat zijn de anderen.
L'inferno sono gli altri.
Jean Paul Sartre (1905-1980)

 

 

Uit de literatuur

 

Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Essere o non essere, questo è il problema.
William Shakespeare /  (1564-1616)

 

 

Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
c'è qualcosa di più bello per un popolo che la lingua dei suoi avi?
Johann Gottfried von Herder (1744-1803)


Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal.
Colui che non sa le lingue straniere, non sa nulla della propria.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)


Een woordenboek is het hele universum in alfabetische orde
Un dizionario è l'universo intero in ordine alfabetico 
Anatole France  (1844-1924)


We liggen allemaal in de goot, maar sommigen met hun blik op de sterren gericht.
Siamo tutti nel rigagnolo, ma alcuni di noi guardano le stelle.
Oscar Wilde (1854-1900)

 

Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
Winston Groom (1944)

 


Van staatslieden

 

Geld stinkt niet.
Il denaro non puzza.
Keizer Vespasianus / Imperatore Vespasiano (9-79 AD)

 

Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistiek.
Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate bugie e le statistiche.
Benjamin Disraeli (1804-1881)

 

Oog om oog maakt de hele wereld blind.
Occhio per occhio... e il mondo diventa cieco.
Mahatma Gandhi (1869-1948)

 

De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.
L' umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all'umanità.
John F. Kennedy (1917-1963)

 

Vrijheid is ondeelbaar. en als één mens in slavernij leeft is niemand vrij.
La libertà è indivisibile e quando un solo uomo uomo è reso schiavo, nessuno è libero.
John F. Kennedy (1917-1963)

 

 

 

Van televisie


De naam is Bond. James Bond. Een wodka-Martini alstublieft, geschud, niet geroerd.
Il mio nome è Bond. James Bond. Un Martini per favore, agitato, non mescolato
James Bond


Ik ben federaal agent Jack Bauer, en vandaag is de langste dag van mijn leven.
Mi chiamo Jack Bauer e oggi è il giorno più lungo della mia vita
24

 

To boldly go, where no-one has gone before.
Per andare là dove nessun uomo è mai giunto prima.
Star Trek

 


Overig

 

Liefde overwint alles.
L'amore vince ogni cosa.
Vergilius (70-19 BC)

 

Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
la scienza senza la religione è zoppa; la religione senza la scienza è cieca.
Albert Einstein  (1879-1955)

 

Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker.
Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima.
Albert Einstein (1879-1955)

 

Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven.
Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.
Federico Fellini (1920-1993)

 
Citaat van de dag

"Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
la scienza senza la religione è zoppa; la religione senza la scienza è cieca. "
- Albert Einstein -
(1879-1955)Advertenties

Met de opbrengst van reclame wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?