Agenda en uitgaanstips††

Evenementen in Nederland

 

16 mei

Film: Riso Amaro

Dante Amsterdam vertoont deze dramafilm uit 1949.

 

1 t/m 3 juni

Het ItaliŽ-Evenement†

Op Kasteel de Haar in de provincie Utrecht komt iedereen samen die iets met ItaliŽ heeft.

 

Feest- en gedenkdagen in ItaliŽ

 

25 april

Festa della Liberazione†

 

1 mei†

Festa del Lavoro†

 

2 juni

Festa della Repubblica†

 

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 73
Deze week 325
Deze maand 14860
Sinds 10-2008 2736431

Het milieu - L'ambiente naturale
 

 

ecosysteem ecosistema
ecologie ecologia
ecologisch ecologico
ecoloog ecologe
consumptie consumo
uitstoot emissione
vervuiling 1) contaminazione
2) inquinamento
luchtvervuiling inquinamento atmosferico
1) koolstofdioxide
2) koolzuurgas
anidride carbonica
CO2-uitstoot emissioni di anidride carbonica
zure regen pioggia acida
ozonlaag l'ozonosfera
het gat in de ozonlaag buco nell'ozono
milieuvervuiling inquinamento ambientale
milieuramp disastro ecologico
milieubeleid politica ambientale
milieuactivist ambientalista
milieubelasting tassa sull'inquinamento
milieubescherming salvaguardia dell'ambiente
milieubeweging movimento ambientalista
milieuvriendelijk ecologico
bodemverontreiniging inquinamento del suolo
watervervuiling inquinamento idrico
eutrofiŽring eutrofizzazione
geluidshinder inquinamento acustico
lichtvervuiling inquinamento luminoso
thermische verontreiniging
inquinamento termico
broeikasgas gas serra
het broeikaseffect l'effetto serra
opwarming van de aarde riscaldamento globale
klimaatverandering mutamento climatico
zeespiegelstijging incremento del livello del mare
emissiehandel mercato delle emissioni
duurzame ontwikkeling sviluppo sostenibile
ecologische voetafdruk impronta ecologica
fijnstof particolato
roetfilter filtro attivo antiparticolato
ontbossing diboscamento
verwoestijning desertificazione
overbevolking sovrappopolazione
erosie erosione
aardverschuiving frana

 

 
Citaat van de dag

"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Essere o non essere, questo è il problema. "
- William Shakespeare -
(1564-1616)

Advertenties

Met de opbrengst van reclame wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?