Agenda en uitgaanstips

Evenementen in Nederland

 

16 mei

Film: Riso Amaro

Dante Amsterdam vertoont deze dramafilm uit 1949.

 

1 t/m 3 juni

Het Itali√ę-Evenement

Op Kasteel de Haar in de provincie Utrecht komt iedereen samen die iets met Itali√ę heeft.

 

Feest- en gedenkdagen in Itali√ę

 

25 april

Festa della Liberazione

 

1 mei

Festa del Lavoro

 

2 juni

Festa della Repubblica

 

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 105
Deze week 3475
Deze maand 14789
Sinds 10-2008 3025641

Het milieu - L'ambiente naturale
 

 

ecosysteem ecosistema
ecologie ecologia
ecologisch ecologico
ecoloog ecologe
consumptie consumo
uitstoot emissione
vervuiling 1) contaminazione
2) inquinamento
luchtvervuiling inquinamento atmosferico
1) koolstofdioxide
2) koolzuurgas
anidride carbonica
CO2-uitstoot emissioni di anidride carbonica
zure regen pioggia acida
ozonlaag l'ozonosfera
het gat in de ozonlaag buco nell'ozono
milieuvervuiling inquinamento ambientale
milieuramp disastro ecologico
milieubeleid politica ambientale
milieuactivist ambientalista
milieubelasting tassa sull'inquinamento
milieubescherming salvaguardia dell'ambiente
milieubeweging movimento ambientalista
milieuvriendelijk ecologico
bodemverontreiniging inquinamento del suolo
watervervuiling inquinamento idrico
eutrofiŽring eutrofizzazione
geluidshinder inquinamento acustico
lichtvervuiling inquinamento luminoso
thermische verontreiniging
inquinamento termico
broeikasgas gas serra
het broeikaseffect l'effetto serra
opwarming van de aarde riscaldamento globale
klimaatverandering mutamento climatico
zeespiegelstijging incremento del livello del mare
emissiehandel mercato delle emissioni
duurzame ontwikkeling sviluppo sostenibile
ecologische voetafdruk impronta ecologica
fijnstof particolato
roetfilter filtro attivo antiparticolato
ontbossing diboscamento
verwoestijning desertificazione
overbevolking sovrappopolazione
erosie erosione
aardverschuiving frana

 

 
Citaat van de dag

"Vrijheid is ondeelbaar. en als één mens in slavernij leeft is niemand vrij.
La libertà è indivisibile e quando un solo uomo uomo è reso schiavo, nessuno è libero. "
- John F. Kennedy -
(1917-1963)

Advertenties

Met de opbrengst van reclame wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?