Agenda en uitgaanstips

Evenementen in Nederland

 

16 mei

Film: Riso Amaro

Dante Amsterdam vertoont deze dramafilm uit 1949.

 

1 t/m 3 juni

Het Italië-Evenement

Op Kasteel de Haar in de provincie Utrecht komt iedereen samen die iets met Italië heeft.

 

Feest- en gedenkdagen in Italië

 

25 april

Festa della Liberazione

 

1 mei

Festa del Lavoro

 

2 juni

Festa della Repubblica

 

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 39
Deze week 451
Deze maand 15659
Sinds 10-2008 3212415

In discussie gaan - Discutere
 

 

discussie discussione
discussiëren discutere
discussiepunt punto di discussione
debat dibattito
debateren dibattere
mening opinione
meningsverschil divergenza di opinioni
vrijheid van meningsuiting libertà di espressione
argument argomento
argumentatie argomentazione
argumenteren argomentare
   
Wat vind jij ervan? Che ne pensi?
Wat vind jij van ..... ? Che ne pensi del .... ?
Ik vind dat.... Penso che ...
Ik vind niet dat ... Non penso che ...
Ik geloof dat... Credo che … 
Ik geloof niet dat.... Non credo che … 
Daar ben ik het mee eens Sono d’accordo.
Daar ben ik het niet mee eens Non sono d’accordo.
Ik ben het met je eens Sono d’accordo con te.
Ik ben het niet met je eens Non sono d’accordo con te
Ik denk daar anders over. La penso diversamente.
Ik heb gelijk. Io ho ragione.
Ik heb altijd gelijk. Io ho sempre ragione.
Ik heb daar geen mening over. Non ho nessuna opinione al riguardo.
Dat is geen geldig argument. Non è una ragione valida.
Wat een onzin! Che stupidaggine!
Je overdrijft! Esageri!
Dat is niet waar! Non è vero!
Ik ben ervan overtuigd dat...
(man)
Sono convinto che ...
Ik ben ervan overtuigd dat...
(vrouw)
Sono convinta che ...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
(man)
Non sono convinto che ...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
(vrouw)
Non sono convinta che ...
Ik weet absoluut zeker dat...
(man)
Sono assolutamente sicuro che ...
Ik weet absoluut zeker dat...
(vrouw)
Sono assolutamente sicura che ...
Ik heb daar drie argumenten voor. Ten eerste dat... Ho tre argomenti a sostegno di questa tesi. Per prima cosa che ...
Er zijn slechts twee meningen: de mijne en de verkeerde Ci sono solo due opinioni: la mia e quella sbagliataCitaat van de dag

"Een woordenboek is het hele universum in alfabetische orde
Un dizionario è l'universo intero in ordine alfabetico "
- Anatole France -
(1844-1924)

Advertenties

Met de opbrengst van reclame wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?