Agenda en uitgaanstips

Evenementen in Nederland

 

-------

 

Feest- en gedenkdagen in Itali√ę

 

25 april

Festa della Liberazione

 

1 mei

Festa del Lavoro

 

2 juni

Festa della Repubblica

 

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 10
Deze week 301
Deze maand 2438
Sinds 10-2008 3599226

Bijbelboeken - Libri della Bibbia
 

 

 

Het Oude Testament L'Antico Testamento
Genesis Genesi
Exodus Esodo
Leviticus Levitico
Numeri Numeri
Deuteronomium Deuteronomio
Jozua GiosuŤ
Rechters Giudici
Ruth Rut
1 Samuel I Samuele
2 Samuel II Samuele
1 Koningen I Re
2 Koningen II Re
1 Kronieken I Cronache
2 Kronieken II Cronache
Ezra Esdra
Nehemia Neemia
Ester Ester
Job Giobbe
Psalmen Salmi
Spreuken Proverbi
Prediker Qoelet, Ecclesiaste
Hooglied Cantico dei cantici
Jesaja Isaia
Jeremia Geremia
Klaagliederen Lamentazioni
EzechiŽl Ezechiele
DaniŽl Daniele
Hosea Osea
JoŽl Gioele
Amos Amos
Obadja Abdia
Jona Giona
Micha Michea
Nahum Naum
Habakuk Abacuc
Sefanja Sofonia
Haggai Aggeo
Zacharia Zaccaria
Maleachi Malachia
Het Nieuwe Testament Il Nuovo Testamento
Het evangelie volgens MatteŁs Vangelo secondo Luca
Het evangelie volgens Marcus Vangelo secondo Marco
Het evangelie volgens Lucas Vangelo secondo Matteo
Het evangelie volgens Johannes Vangelo secondo Giovanni
De handelingen van de apostelen Atti degli Apostoli
De brief aan de Romeinen Lettera ai Romani
De eerste brief aan de KorintiŽrs Prima lettera ai Corinzi
De tweede brief aan de KorintiŽrs Seconda lettera ai Corinzi
De brief aan de Galaten Lettera ai Galati
De brief aan de EfeziŽrs Lettera agli Efesini
De brief aan de Filippenzen Lettera ai Filippesi
De brief aan de Kolossenzen Lettera ai Colossesi
De eerste brief aan de Tessalonicenzen Prima lettera ai Tessalonicesi
De tweede brief aan de Tessalonicenzen Seconda lettera ai Tessalonicesi
De eerste brief aan TimoteŁs Prima lettera a Timoteo
De tweede brief aan TimoteŁs Seconda lettera a Timoteo
De brief aan Titus Lettera a Tito
De brief aan Filemon Lettera a Filemone
De brief aan de HebreeŽn Lettera agli Ebrei
De brief van Jakobus Lettera di Giacomo
De eerste brief van Petrus Prima lettera di Pietro
De tweede brief van Petrus Seconda lettera di Pietro
De eerste brief van Johannes Prima lettera di Giovanni
De tweede brief van Johannes Seconda lettera di Giovanni
De derde brief van Johannes Terza lettera di Giovanni
De brief van Judas Lettera di Giuda
Openbaring van Johannes L'Apocalisse di Giovanni

 

 

 
Citaat van de dag

"Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
la scienza senza la religione è zoppa; la religione senza la scienza è cieca. "
- Albert Einstein -
(1879-1955)

Advertenties

Met de opbrengst van reclame wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?